[اسم]

halitosis

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدبویی دهان هالیتوز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان