[اسم]

hallmark

/ˈhɔːlmɑːrk/
قابل شمارش

1 مشخصه خصیصه، ویژگی اصلی

معادل ها در دیکشنری فارسی: انگ
  • 1.Different types of pasta and tomato sauces are hallmarks of Italian food.
    1. انواع مختلف پاستا و سس‌های گوجه از مشخصه‌های غذاهای ایتالیایی هستند.

2 عیار فلزات گرانبها مهر ضمانت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان