[اسم]

hall of residence

/ˌhɔːl əv ˈrezɪdəns/
قابل شمارش
[جمع: halls of residence]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خوابگاه

مترادف و متضاد dormitory hall
  • 1.For a brief time they had shared a room in hall of residence.
    1. برای مدت کوتاهی آنها در خوابگاه هم اتاقی بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان