[اسم]

halfway house

/ˈhæˈfweɪ haʊs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرکز بازپروری

توضیح درباره واژه halfway house
منظور از هاف وی هاس موسسه اس است مخصوص متهمان یا بیماران مبتلا به مشکلات روانی که بعد از آزادی یا مرخص شدن، برای آمادگی برای ورود به اجتماع در آن موسسه به سر می برند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان