[اسم]

hallucinogen

/hæˈluːsɪnədʒən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مواد روان گردان توهم زا

  • 1.Hallucinogens are a class of drugs that cause hallucinations
    1. مواد روان گردان گروهی از مواد مخدر هستند که باعث توهم می شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان