[اسم]

hazel

/ˈheɪzl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 فندق

2 هیزل (اسم کوچک زنانه) (Hazel)

[صفت]

hazel

/ˈheɪzl/
غیرقابل مقایسه

3 فندقی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان