[صفت]

hazardous

/ˈhæzərdəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more hazardous] [حالت عالی: most hazardous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خطرناک

معادل ها در دیکشنری فارسی: خطیر ناامن مخاطره‌آمیز
مترادف و متضاد dangerous
  • 1.Handling flammable liquids is hazardous.
    1. نگه داشتن مایعات قابل‌اشتعال خطرناک است.
hazardous chemicals
مواد شیمیایی خطرناک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان