[صفت]

hired

/hˈaɪɚd/
غیرقابل مقایسه

1 کرایه‌ای اجاره‌ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: کرایه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان