[صفت]

Hispanic

/hɪˈspænɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more Hispanic] [حالت عالی: most Hispanic]

1 لاتین‌تبار هیسپانیک، [وابسته به اسپانیایی یا پرتغالی زبانان در امریکای لاتین]

  • 1.the New York Hispanic community
    1. جامعه [اقلیت] لاتین‌تبار (در) نیویورک
Hispanic صفتی است که به مردم اسپانیایی‌زبان یا پرتغالی‌زبان، به ویژه در امریکای لاتین اطلاق می‌شود.
[اسم]

Hispanic

/hɪˈspænɪk/
قابل شمارش

2 لاتین‌تبار (فرد) هیسپانیک

  • 1.the first Hispanic on the U.S. Supreme Court
    1. اولین لاتین‌تبار در [عضو] دیوان عالی ایالات متحده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان