[اسم]

histogram

/ˈhɪstəˌgræm/
قابل شمارش

1 بافت‌نگار هیستوگرام، [نوعی نمودار میله‌ای]

  • 1.A histogram is a kind of bar chart.
    1. بافت‌نگار، نوعی نمودار میله‌ای است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان