[تخصیص گر]

his

/hɪz/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 [صفت ملکی سوم شخص مفرد مذکر] -ش، -اش، -ِ او، -ِ او را، مال او

 • 1.Alex is sitting over there with his daughter.
  1. "الکس" با دخترش آنجا نشسته است.
 • 2.He broke his leg skiing.
  2. پایش هنگام اسکی‌کردن شکست.
 • 3.I like his cooking.
  3. من دستپخت او را دوست دارم.
 • 4.It's not his fault.
  4. این تقصیر او نیست.
 • 5.James has sold his car.
  5. "جیمز" اتومبیلش را فروخته است.
کاربرد صفت ملکی his
صفت his حالت ملکی ضمیر he و در واقع یک تخصیص‌گر است و برای نشان دادن مالکیت چیزی است که به مرد یا پسری برمی‌گردد که یا قبلاً در جمله به اسم آن مرد یا پسر اشاره شده یا اینکه تشخیص مرجع بسیار واضح است. مثلا:
".I like his cooking" (من دستپخت او را دوست دارم.)
".Alex is sitting over there with his daughter" ("الکس" با دخترش آنجا نشسته است.)
[ضمیر]

his

/hɪz/

2 [ضمیر ملکی سوم شخص مفرد مذکر] مال او، برای او، -اش، -ش

معادل ها در دیکشنری فارسی: مال او
 • 1.Are these books yours or his?
  1. این کتاب‌ها مال شما هستند یا مال او؟
 • 2.He took my hand in his.
  2. او دستم را در دستش گرفت.
a friend of his
دوستش
 • Are you a friend of his?
  آیا دوستش هستید؟
کاربرد ضمیر ملکی his
از ضمیر ملکی his برای اشاره به مالکیت چیزی که قبلاً به آن اشاره شده است، استفاده می‌کنیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان