[اسم]

homesickness

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دلتنگی برای زادگاه

معادل ها در دیکشنری فارسی: غم غربت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان