[اسم]

hometown

/ˈhoʊm.taʊn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زادگاه شهر محل تولد

معادل ها در دیکشنری فارسی: زادگاه
  • 1.He was born in Miami, but he considers New York his hometown since he's lived there most of his life.
    1. او در میامی متولد شده بود اما او نیویورک را به عنوان زادگاهش می شناخت چون بیشتر عمرش را انجام زندگی کرده بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان