[اسم]

homestead

/ˈhoʊmsted/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خانه و مزرعه اطرافش خانه روستایی

  • 1.What began as a small family homestead is now a 5,000-acre ranch.
    1. چیزی که به عنوان یک خانه روستایی خانوادگی کوچک آغاز شد، اکنون یک مزرعه 5000 جریبی است.

2 زمین کشاورزی اجاره‌ای

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان