[اسم]

horse trailer

/hˈɔːɹs tɹˈeɪlɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کابین حمل اسب تریلر حمل اسب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان