[عبارت]

horse riding

/hɔrs ˈraɪdɪŋ/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اسب سواری

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسب‌سواری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان