[اسم]

horse chestnut

/ˌhɔːrs ˈtʃesnʌt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شاه‌بلوط هندی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان