[اسم]

horse race

/hˈɔːɹs ɹˈeɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسابقه اسبدوانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسابقه اسبدوانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان