[اسم]

horse racing

/hˈɔːɹs ɹˈeɪsɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اسبدوانی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسب‌دوانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان