[حرف ندا]

Horse shit!

/hɔrs ʃɪt!/

1 مزخرف است! چرت و پرت است!

informal
مترادف و متضاد Nonsense!
  • 1."She is loaded!" "Horse shit!"
    1. «او پول‌دار است!» «مزخرف است!»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان