[قید]

hospitably

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با مهمان‌نوازی به گرمی، صمیمانه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان