[اسم]

hospitality

/ˌhɑːspɪˈtæləti/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مهمان‌نوازی

معادل ها در دیکشنری فارسی: اکرام مهمان‌نوازی
  • 1.Thank you for your kind hospitality.
    1. ممنون از مهمان نوازی خوب شما.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان