[عبارت]

if you ask me

/ɪf ju æsk mi/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اگر نظر من را بپرسی اگر نظر من را بخواهی

  • 1.He’s just plain crazy, if you ask me.
    1. اگر نظر من را بپرسی، او کاملاً خل‌وچل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان