[عبارت]

if worst comes to worst

/ɪf wɜrst kʌmz tu wɜrst/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اگر وضع به بدترین حالت برسد در بدترین شرایط

  • 1.If worst comes to worst and I fail the exam, I'll take it again next year.
    1. اگر وضع به بدترین حالت برسد و من امتحان را بیفتم، سال آینده دوباره امتحان می‌دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان