[عبارت]

If I've told you once, I've told you a thousand times

/ɪf aɪv toʊld ju wʌns, aɪv toʊld ju ə ˈθaʊzənd taɪmz/

1 هزار بار بهت گفتم

informal
  • 1.If I've told you once, I've told you a thousand times, he is lying.
    1. هزار بار بهت گفتم (که) او دارد دروغ می‌گوید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان