[صفت]

idyllic

/aɪˈdɪlɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more idyllic] [حالت عالی: most idyllic]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باصفا صاف و ساده، آرام

مترادف و متضاد peaceful simple
  • 1.a house set in idyllic surroundings
    1. خانه ای واقع شده در محیطی باصفا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان