[اسم]

idolater

/ˈaɪdəlˌeɪɾɚ/
قابل شمارش

1 بت‌پرست

معادل ها در دیکشنری فارسی: بت‌پرست مشرک
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان