[صفت]

idolatrous

/aɪˈdɑːlətrəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more idolatrous] [حالت عالی: most idolatrous]

1 بت پرستانه تحسین آمیز، [وابسته به بت پرستی]

مترادف و متضاد extreme admiration idol-worshipping idolizing
  • 1.idolatrous religions
    1. ادیان بت پرست [وابسته به بت پرستی]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان