[اسم]

idolatry

/aɪˈdɑlətri/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بت‌پرستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بت‌پرستی
مترادف و متضاد idol worship
  • 1.According to Quran, Muslims' holy book, idolatry is a sin.
    1. بر اساس قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، بت‌پرستی گناه است.

2 شیفتگی تحسین بیش از حد

مترادف و متضاد adoration
our idolatry of art
شیفتگی ما به هنر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان