1 اگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اگر چنانچه در صورتی که گر
مترادف و متضاد assuming on condition that provided unless
 • 1.Hope to see you there but, if not, I'll call you.
  1. امیدوارم تو را آنجا ببینم، اگر نه، با تو تماس می‌گیرم.
 • 2.If anyone calls while I'm out, please take a message.
  2. اگر کسی هنگامی که من بیرون بودم زنگ زد، لطفا پیغامشان را بگیرید.
 • 3.If you like, I could drive you there.
  3. اگر دوست دارید [بخواهید] من می‌توانم شما را (با اتومبیل) به آنجا برسانم.
 • 4.We’ll deal with that problem if and when it arises.
  4. ما به مسئله می‌پردازیم اگر و زمانی که پیش بیاید.

2 که آیا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آیا که آیا
مترادف و متضاد whether
 • 1.Do you know if Paul is home?
  1. می‌دانی که آیا «پال» (در) خانه است؟
 • 2.She asked me if I wanted to go to a party.
  2. از من پرسید که آیا می‌خواهم [دوست دارم] به یک مهمانی بروم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان