[صفت]

infantile

/ˈɪnfəntaɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more infantile] [حالت عالی: most infantile]

1 بچگانه

disapproving
مترادف و متضاد childish
  • 1.infantile jokes
    1. شوخی‌های بچگانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان