[اسم]

internal combustion engine

قابل شمارش

1 موتور درون‌سوز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان