[اسم]

isotope

/ˈaɪsətoʊp/
قابل شمارش

1 ایزوتوپ

معادل ها در دیکشنری فارسی: ایزوتوپ
specialized
  • 1.radioactive isotopes
    1. ایزوتوپ‌های رادیواکتیو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان