[اسم]

ISP

(Internet Service Provider)
/ˌaɪ es ˈpiː/
قابل شمارش

1 رساننده خدمات اینترنت

  • 1.Some ISPs are free and give you as many email addresses as you want.
    1. برخی از رساننده‌های خدمات اینترنت رایگان هستند و هرتعداد که بخواهید آدرس ایمیل به شما می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان