[صفت]

joyous

/ˈʤɔɪəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more joyous] [حالت عالی: most joyous]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسرور شاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: سعید
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان