[قید]

joyfully

/dʒˈɔɪfəli/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 با شادی با خوشحالی، مسرورانه

معادل ها در دیکشنری فارسی: با خوشحالی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان