[اسم]

Joyce

/dʒˈɔɪs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جویس (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان