[صفت]

journalistic

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وابسته به روزنامه‌نگاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: مطبوعاتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان