[صفت]

journalistic

قابل مقایسه

1 وابسته به روزنامه‌نگاری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان