[اسم]

joule

/dʒˈuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ژول (فیزیک) [واحد اندازه‌گیری دما یا انرژی]

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژول
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان