[اسم]

journal

/ˈdʒɜːrnl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نشریه ژورنال، مجله

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژورنال نشریه مجله
مترادف و متضاد periodical publication
a scientific journal
ژورنال علمی
the British Medical Journal
نشریه پزشکی بریتانیا

2 دفترچه خاطرات

معادل ها در دیکشنری فارسی: دفتر یادداشت‌های روزانه روزنامه
مترادف و متضاد diary
  • 1.Do you keep a journal?
    1. دفترچه خاطرات داری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان