[صفت]

joyful

/ˈʤɔɪfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more joyful] [حالت عالی: most joyful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شاد مسرت‌بخش، فرخنده

  • 1.a joyful occasion
    1. مناسبتی شاد [فرخنده]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان