[قید]

last month

/læst mʌnθ/
غیرقابل مقایسه

1 ماه گذشته

  • 1.My birthday was last month.
    1. تولدم ماه گذشته بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان