[اسم]

last minute

/ˌlæstˈmɪnɪt/
قابل شمارش

1 لحظه آخر

  • 1.Why do you always leave everything till the last minute?
    1 . چرا همیشه همه چیز را برای لحظه آخر می‌گذاری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان