[اسم]

last minute

/ˌlæstˈmɪnɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لحظه آخر

معادل ها در دیکشنری فارسی: دقیقه نود
  • 1.Why do you always leave everything till the last minute?
    1. چرا همیشه همه چیز را برای لحظه آخر می‌گذاری؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان