[اسم]

leaven

/lˈɛvən/
غیرقابل شمارش

1 خمیر مایه خمیر ترش

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان