[صفت]

lecherous

قابل مقایسه

1 شهوت‌پرست شهوانی، شهوت‌ران

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسارگسیخته
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان