[اسم]

lector

/ˈlektɔːr/
قابل شمارش

1 مدرس دانشگاه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان