[اسم]

lectureship

/ˈlektʃərʃɪp/
غیرقابل شمارش

1 مقام دانشیاری سمت مدرس دانشگاهی

  • 1.a lectureship in media studies
    1. مقام دانشیاری در مطالعات رسانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان