[اسم]

lee

/li/
قابل شمارش

1 بادپناه پناهگاه (بخصوص در برابر باد)

مترادف و متضاد shelter

2 لی (اسم کوچک مردانه و نام خانوادگی) (Lee)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان