[اسم]

Leeds

/lˈiːdz/
غیرقابل شمارش

1 لیدز [شهری در انگلستان]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان