[اسم]

lees

/lˈiːz/
غیرقابل شمارش

1 درده ته‌نشین

معادل ها در دیکشنری فارسی: درد درده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان